NHL Monday

Nashville vs Chicago Under 5 (+105)

PARLAY: Nashville vs Chicago Under 5 (+105) and BOS v OTT Under 5 (-125) at +200